אישור חיים לביטוח הסוציאלי בגרמניה (A1003)

טופס אישור חיים מהווה אסמכתא לקיומך בפני הגורם המוסמך לכך.מי שתובע קצבה מהמוסדות לביטוח סוציאלי בגרמניה מתבקש למלא טופס זה בלועזית ולשלוח אותו, לאחר האישור, ישירות לכתובת:

Duesseldorf 40194, Germany LVA