מידע מורחב על תיקון חוק הגטאות 2014 (ZRBG 122)

מידע מקוצר על מהות שינוי חוק הגטאות: התפתחות החוק, חוג הזכאים ותנאי הזכאות.
המידע מיועד למי שכבר מקבל קצבה על פי חוק הגטאות הגרמני.

מידע מקוצר על מהות שינוי חוק הגטאות הגרמני