טופס תביעה לקצבת זקנה מגרמניה (DI 1ׁׂ)

בקשה לקצבת זקנה, למילוי על ידי מי שמתגוררים בארץ ומבקשים קצבת זקנה מגרמניה (D-I 1)

 

לידיעתכם: תאריך הקבלה של התביעה באחד הסניפים של המוסד לביטוח לאומי, מהווה תאריך הגשת התביעה גם בגרמניה.

עם זאת, אין חובה לשלוח את התביעה באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

 

כתובת המוסד לביטוח הסוציאלי הגרמני:

DRV

40194 Duesseldorf

גרמניה / Germany