הולנד the Netherlands


הולנד the Netherlands

טופסהזמנההורדהמילוי

מיועד למי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה מהולנד.

את הטופס לאחר המילוי והחתימה יש לשלוח לקשרי חוץ לאמנות בינלאומיות .

 הורדה תביעה לקצבת זקנה מהולנד (in 202)