תביעה לקצבת זקנה מהולנד (in 202)

מיועד למי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה מהולנד.

את הטופס לאחר המילוי והחתימה יש לשלוח לקשרי חוץ לאמנות בינלאומיות .