תביעה לקצבת אזרח ותיק (זקנה) / (10480) Old Age Pension Claim

תביעה לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) מהביטוח הלאומי בישראל, למילוי ע"י תושב/ת מדינת אמנה.

Claim for an Old-Age Pension from a country which has a bilateral social security convention with Israel.​