תביעה לקצבת שאירים (487) Claim for Survivors' Pension

תביעה לקצבת שאירים מהביטוח הלאומי בישראל, ע"י תושב/ת מדינת אמנה.
Claim for Survivors' Pension from a country which has a bilateral social security convention with Israel.​