כללי General forms


כללי General forms

טופסהזמנההורדהמילוי
כלל האמנות - טופס למילוי על ידי המעסיק הישראלי ששולח את העובד שלו לעבוד במדינות  שיש איתן אמנה
עם ישראל.

 הורדה בקשת מעסיק להמשך ביטוח של עובד בישראל שנשלח לעבוד במדינות אמנה (144)

תביעה לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) מהביטוח הלאומי בישראל, למילוי ע"י תושב/ת מדינת אמנה.

Claim for an Old-Age Pension from a country which has a bilateral social security convention with Israel.​

 הורדה תביעה לקצבת אזרח ותיק (זקנה) / (10480) Old Age Pension Claim

תביעה לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) מהביטוח הלאומי בישראל, למילוי ע"י תושב/ת מדינת אמנה.

Demande de pension personnelle de l'organisme israélien, à remplir par les résidents de l'état de Convention.
 הורדה תביעה לקצבת אזרח ותיק (זקנה) / (20480) Demande de pension personnelle
תביעה לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) מהביטוח הלאומי בישראל, למילוי ע"י תושב/ת מדינת אמנה.
Nationalversicherungsanstalt in Antrag auf Altersrente von der Israel Auszufüellen von Einwohnern der Abkommensländer
 הורדה תביעה לקצבת אזרח ותיק (זקנה) / (30480) Antrag auf Altersrente

תביעה לקצבת שאירים מהביטוח הלאומי בישראל, ע"י תושב/ת מדינת אמנה.
Claim for Survivors' Pension from a country which has a bilateral social security convention with Israel.​

 הורדה תביעה לקצבת שאירים (487) Claim for Survivors' Pension

טופס זה מיועד למי שתובע קצבת אזרח ותיק (זקנה) מהביטוח הלאומי בישראל.
עליך להצהיר באמצעות טופס זה על הכנסותיך ועל הכנסות בן/בת הזוג, לצורך בדיקת זכאותך לקצבת אזרח ותיק ולתוספת עבור בן/בת הזוג.​

 הורדה מבחן הכנסות (486) / Income Examination
טופס אישור חיים מהווה אסמכתא לקיומך בפני הקונסוליה או בפני הגורם המוסמך לכך על פי חוקי המדינה.
 הורדה אישור חיים / Life Certificate (10420)
הטופס מיועד למילוי על ידי מי שמחזיק באשרת שהייה מסוג א/2, או אשרת שהייה א/4 כנלווה לבעל אשרה א/2, ומבקש להיות מוכר במוסד לביטוח לאומי כתושב (כפוף להשלמת תקופת המתנה).
 הורדה שאלון לרישום נפש (1050)
שאלון זה מיועד למי שמודיע לביטוח הלאומי כי הוא יוצא לחו"ל והוא אחד מהבאים: עובד שנשלח לעבוד בחו"ל מטעם מעביד ישראלי, וחוזה העבודה נקשר בישראל, לרבות עמ"י; מי שיוצא מהארץ לכל מטרה אחרת ומגיע לסניף הביטוח הלאומי כדי להצהיר על כך.

הזמנה שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל (627)הורדה שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל (627)
הטופס מיועד למי שהיה תושב ישראל, ומתגורר כעת במדינה שנכרתה אתה אמנה, ושעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, איבד את כושרו להשתכר, או שכושרו להשתכר הצטמצם ב-50% לפחות. את טופס התביעה יש להגיש לאגף קשרי חוץ לאמנות בינלאומיות של הביטוח הלאומי
 הורדה תביעה לקצבת נכות כללית על פי האמנות הבינלאומיות (9135)

טופס זה מיועד למשפחות שיוצאות או חוזרות ממדינת אמנה, ומבקשות להפסיק או לחדש את תשלום קצבת הילדים מהביטוח הלאומי. את הטופס המלא יש לשלוח למחלקת ילדים במשרד הראשי, בפקס 02-6709305 או באמצעות האתר שליחת מסמכים.

 הורדה בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019)