תביעה לקצבת אזרח ותיק (זקנה) / (30480) Antrag auf Altersrente

תביעה לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) מהביטוח הלאומי בישראל, למילוי ע"י תושב/ת מדינת אמנה.
Nationalversicherungsanstalt in Antrag auf Altersrente von der Israel Auszufüellen von Einwohnern der Abkommensländer