בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019)

טופס זה מיועד למשפחות שיוצאות או חוזרות ממדינת אמנה, ומבקשות להפסיק או לחדש את תשלום קצבת הילדים מהביטוח הלאומי. את הטופס המלא יש לשלוח למחלקת ילדים במשרד הראשי, בפקס 02-6709305 או באמצעות האתר שליחת מסמכים.