בקשת מעסיק להמשך ביטוח של עובד בישראל שנשלח לעבוד במדינות אמנה (144)

כלל האמנות - טופס למילוי על ידי המעסיק הישראלי ששולח את העובד שלו לעבוד במדינות  שיש איתן אמנה
עם ישראל.