אוסטריה Austria


אוסטריה Austria

טופסהזמנההורדהמילוי

הטופס מיועד למילוי על ידי מבוטח הגר באוסטריה ותובע מישראל קצבת שאירים.
את הטופס המלא יש לשלוח לאגף לקשרי חוץ.

 הורדה נתונים נוספים עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת שארים מהמוסד לביטוח הסוציאלי באוסטריה
הטופס מיועד למילוי על ידי מבוטח הגר באוסטריה ותובע מישראל קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה). את הטופס המלא יש לשלוח לאגף לקשרי חוץ.
 הורדה נתונים נוספים עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי

הטופס מיועד למילוי על ידי תושב ישראל, התובע מאוסטריה את הקצבאות הבאות: זקנה, זקנה מוקדמת, שאירים (לאלמנה ויתומים) ונכות. ניתן לשלוח את הטופס לאחר מילויו ישירות אל המוסד האוסטרי.
את הטופס המלא יש לשלוח לאגף לקשרי חוץ.

 הורדה נתונים נוספים עבור מי שמתגורר בישראל ותובע קצבאות מהמוסד לביטוח סוציאלי באוסטריה