נתונים נוספים עבור מי שמתגורר בישראל ותובע קצבאות מהמוסד לביטוח סוציאלי באוסטריה

הטופס מיועד למילוי על ידי תושב ישראל, התובע מאוסטריה את הקצבאות הבאות: זקנה, זקנה מוקדמת, שאירים (לאלמנה ויתומים) ונכות. ניתן לשלוח את הטופס לאחר מילויו ישירות אל המוסד האוסטרי.
את הטופס המלא יש לשלוח לאגף לקשרי חוץ.