נתונים נוספים עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי

הטופס מיועד למילוי על ידי מבוטח הגר באוסטריה ותובע מישראל קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה). את הטופס המלא יש לשלוח לאגף לקשרי חוץ.