רומניה Romania


רומניה Romania

טופסהזמנההורדהמילוי
טופס למילוי על ידי תושב ישראל המבקש לקבל קצבת זקנה מרומניה.
 הורדה טופס תביעה לקצבת זקנה מרומניה
טופס למילוי על ידי תושב ישראל המבקש לקבל קצבת שארים מרומניה.
 הורדה רומניה - טופס תביעה לקצבת שארים מרומניה
טופס הצהרה על כל תקופות העבודה של מי שתובע לקבל קצבת נכות או זקנה מרומניה.
 הורדה טופס הצהרה על תקופות עבודה
טופס למילוי על ידי תושב ישראל המבקש לקבל קצבת נכות מרומניה.
 הורדה טופס תביעה לקצבת נכות מרומניה