טופס הצהרה על תקופות עבודה

טופס הצהרה על כל תקופות העבודה של מי שתובע לקבל קצבת נכות או זקנה מרומניה.