טופס תביעה לקצבת נכות מרומניה

טופס למילוי על ידי תושב ישראל המבקש לקבל קצבת נכות מרומניה.