רומניה - טופס תביעה לקצבת שארים מרומניה

טופס למילוי על ידי תושב ישראל המבקש לקבל קצבת שארים מרומניה.