טופס תביעה לקצבת זקנה מרומניה

טופס למילוי על ידי תושב ישראל המבקש לקבל קצבת זקנה מרומניה.