דוח רפואי למילוי על ידי רופא מטפל - נספח 5

טופס למילוי על ידי רופא מטפל, של מי שמתגורר בישראל ומבקש לקבל קצבת נכות או פגיעה בעבודה מהפדרציה הרוסית.​