סיוע באיתור מסמכים מרוסיה (9237)

אם פנית לארכיון הרוסי ולא נמצאו עבורך המסמכים הדרושים, עליך למלא בקשה זו לסיוע ולשלוח אותה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.​