סיוע באיתור או הנפקת מספר ביטוח סוציאלי ברוסיה (9238)

למילוי על ידי מי שתובע את המוסד הרוסי ומבקש לאתר את מספר הביטוח הסוציאלי שלו ברוסיה. יש להעביר טופס זה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים לאחר המילוי.​​