תביעה לקצבת זקנה משוויץ בשפה הצרפתית

טופס בשפה הצרפתית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה משוויץ.​