שוויץ Switzerland


שוויץ Switzerland

טופסהזמנההורדהמילוי

טופס בשפה הצרפתית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה משוויץ.​

 הורדה תביעה לקצבת זקנה משוויץ בשפה הצרפתית

שוויץ - טופס בשפה הגרמנית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה משוויץ

            
 הורדה תביעה לקצבת זקנה משויץ בשפה הגרמנית

שוויץ - טופס בשפה האנגלית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה משוויץ.

            

 הורדה תביעה לקצבת זקנה משוויץ בשפה האנגלית

שוויץ - תביעה לקצבת שאירים בשפה הצרפתית.

 הורדה בקשה לקצבת שאירים משוויץ בשפה הצרפתית

שוויץ - טופס בשפה הגרמנית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת שאירים משוויץ

            

 הורדה תביעה לקצבת שאירים משוויץ בשפה הגרמנית

​שוויץ - טופס בשפה האנגלית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת שאירים משוויץ.

            
 הורדה תביעה לקצבת שאירים משוויץ בשפה האנגלית