בקשה לקצבת שאירים משוויץ בשפה הצרפתית

שוויץ - תביעה לקצבת שאירים בשפה הצרפתית.