תביעה לקצבת זקנה משוויץ בשפה האנגלית

שוויץ - טופס בשפה האנגלית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה משוויץ.