תביעה לקצבת שאירים משוויץ בשפה האנגלית

​שוויץ - טופס בשפה האנגלית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת שאירים משוויץ.