תביעה לקצבת שאירים משוויץ בשפה הגרמנית

שוויץ - טופס בשפה הגרמנית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת שאירים משוויץ