תביעה לקצבת זקנה משויץ בשפה הגרמנית

שוויץ - טופס בשפה הגרמנית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה משוויץ