סלובקיה Slovakia


סלובקיה Slovakia

טופסהזמנההורדהמילוי
טופס למילוי על ידי רופא מטפל, של מי שמתגורר בישראל ומבקש לקבל קצבת נכות מסלובקיה.
 הורדה דוח רפואי למילוי על ידי רופא מטפל
טופס למילוי פרטי חשבון בנק למי שמתגורר בישראל ותובע את המוסד לביטוח סוציאלי מסלובקיה.
 לצרף לכל תביעה.

 הורדה פרטים על חשבון בנק
טופס תביעה למילוי על ידי מי שמתגורר בישראל ומבקש לקבל קצבאות זקנה, שארים או נכות מסלובקיה. 
 הורדה טופס תביעה לקצבאות זקנה, שארים ונכות מסלובקיה