דוח רפואי למילוי על ידי רופא מטפל

טופס למילוי על ידי רופא מטפל, של מי שמתגורר בישראל ומבקש לקבל קצבת נכות מסלובקיה.