פרטים על חשבון בנק

טופס למילוי פרטי חשבון בנק למי שמתגורר בישראל ותובע את המוסד לביטוח סוציאלי מסלובקיה.
 לצרף לכל תביעה.