צרפת France


צרפת France

טופסהזמנההורדהמילוי

טופס בקשה לצורך קבלת קצבת זקנה מהמוסד הצרפתי, למילוי על ידי מי שגר בישראל.
Demande de pension personnelle de l'organisme français, à remplir par les résidents d'Israël.

 

 

 הורדה טופס בקשה לקצבת זקנה מצרפת Demande de pension personnelle de l'organisme français

טופס בקשה לצורך קבלת קצבת שאירים מהמוסד הצרפתי, למילוי על ידי מי שגר בישראל.

Demande de pension de réversion de l'organisme français, à remplir par les résidents d'Israël.

 הורדה טופס בקשה לצורך קבלת קצבת שאירים מצרפת Demande de pension de réversion de la France