טופס בקשה לצורך קבלת קצבת שאירים מצרפת Demande de pension de réversion de la France

טופס בקשה לצורך קבלת קצבת שאירים מהמוסד הצרפתי, למילוי על ידי מי שגר בישראל.

Demande de pension de réversion de l'organisme français, à remplir par les résidents d'Israël.