טופס בקשה לקצבת זקנה מצרפת Demande de pension personnelle de l'organisme français

טופס בקשה לצורך קבלת קצבת זקנה מהמוסד הצרפתי, למילוי על ידי מי שגר בישראל.
Demande de pension personnelle de l'organisme français, à remplir par les résidents d'Israël.