מענק לימודים (5015)

הטופס מיועד להורה גרוש, רווק, אלמן, להורה החי בנפרד מבן-זוגו, עגונה, עולה חדש הנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ולכל הורה שזכאי למענק ולא קיבל אותו.

הורה גרוש, שים לב, באפשרותך למלא טופס פיצול תיק ומענק לימודים באופן מקוון.