ילדים


ילדים

טופסהזמנההורדהמילוי

הטופס מיועד לשינוי מקום תשלום קצבת ילדים, לשינוי כתובת ולשינוי מקבל קצבת ילדים.

 הורדה בקשה לשינוי מקום תשלום, כתובת, מקבל קצבה (5026)

הטופס מיועד לשינוי פרטי חשבון הבנק שאליו מועברת קצבת הילדים. את הטופס הזה ממלאים באתר ומשגרים ישירות אל הביטוח הלאומי.

 מילוי בקשה לעדכון חשבון בנק - מילוי ושיגור (נפתח בחלון חדש)
הטופס מיועד למבוטחים שאינם מקבלים קצבת ילדים וכן במקרים בהם ילד/ים עוברים מהורה להורה או מהורה לאפוטרופוס/ ממונה.
הזמנה טופס תביעה אישית לקצבת ילדים (5025)הורדה טופס תביעה אישית לקצבת ילדים (5025)

הטופס מיועד להורה גרוש או הורה החי בנפרד מבן זוגו אשר הילדים בהחזקתו

הורה גרוש שים לב, באפשרותך למלא טופס פיצול תיק ומענק לימודים באופן מקוון.

הזמנה בקשה לפיצול תיק (5020)הורדה בקשה לפיצול תיק (5020)
הטופס מיועד ל:
  • גרוש/ה המבקשים לקבל מענק לימודים ולא הגיש/ה את הטופס בעבר.
  • מי שקיבל פנייה מהביטוח הלאומי ונתבקש למלא את הטופס.
  • מי שעונה על תנאי הזכאות ולא קיבל באופן אוטומטי את התשלום.
לתשומת לבך,
בלחיצה על כפתור המילוי בהמשך, תוכל למלא את טופס התביעה ולשלוח אותו עם המסמכים און לין (באופן מקוון).
הזמנה בקשה לבדיקת זכאות למענק לימודים לגרוש/ה (5024)הורדה בקשה לבדיקת זכאות למענק לימודים לגרוש/ה (5024)מילוי בקשה לבדיקת זכאות למענק לימודים לגרוש/ה (5024) (נפתח בחלון חדש)

הטופס מיועד להורה גרוש, רווק, אלמן, להורה החי בנפרד מבן-זוגו, עגונה, עולה חדש הנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ולכל הורה שזכאי למענק ולא קיבל אותו.

הורה גרוש, שים לב, באפשרותך למלא טופס פיצול תיק ומענק לימודים באופן מקוון.

הזמנה מענק לימודים (5015)הורדה מענק לימודים (5015)

.        טופס זה מיועד לצורך עדכון תאריכי יציאה לחו"ל וכניסות לארץ של ילדים וזאת לשם הפסקת תשלום קצבת הילדים לילד/ים השוהים בחו"ל מעל ל-3 חודשים וכן לחידוש תשלום קצבת הילד/ים, בעת חזרת הילד/ים לארץ.

 הורדה הצהרה על יציאת ילד/ים לחו"ל ועל כניסה של ילד/ים לארץ (5034)

הטופס מיועד לשני הורים חד הוריים, המקבלים קצבת ילדים בנפרד, והם נישאו או שנולד להם ילד משותף.

 הורדה בקשה לאיחוד תיקים (5021)
טופס זה מיועד לבעל שליטה או בעל מניות, המועסקים בחו"ל, לצורך בדיקת זכאותם לקצבת ילדים בעת שהם שוהים בחו"ל
 הורדה תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023)

הטופס מיועד לילד, שעדיין לא מלאו לו 18 שנים, ועלה לארץ בלי הוריו. ​

 הורדה תביעה לקצבת ילדים - ילד עולה ללא הורים (5018)

טופס זה מיועד למשפחות שיוצאות או חוזרות ממדינת אמנה, ומבקשות להפסיק או לחדש את תשלום קצבת הילדים מהביטוח הלאומי. את הטופס המלא יש לשלוח למחלקת ילדים במשרד הראשי, בפקס 02-6709305 או באמצעות האתר שליחת מסמכים.
 הורדה בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים או חוזרים ממדינת אמנה (5019)
טופס הצהרה של הורים השוהים בישראל, כאשר ילדם שוהה בבלגיה מעל 3 חודשים, לצורך המשך תשלום קצבת הילדים להורים בישראל.
 

 הורדה הצהרה על שהות של ילד בבלגיה ללא הוריו (10602)