הצהרה על יציאת ילד/ים לחו"ל ועל כניסה של ילד/ים לארץ (5034)

.        טופס זה מיועד לצורך עדכון תאריכי יציאה לחו"ל וכניסות לארץ של ילדים וזאת לשם הפסקת תשלום קצבת הילדים לילד/ים השוהים בחו"ל מעל ל-3 חודשים וכן לחידוש תשלום קצבת הילד/ים, בעת חזרת הילד/ים לארץ.