תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023)

טופס זה מיועד לבעל שליטה או בעל מניות, המועסקים בחו"ל, לצורך בדיקת זכאותם לקצבת ילדים בעת שהם שוהים בחו"ל