בקשה לבדיקת זכאות למענק לימודים לגרוש/ה (5024)

הטופס מיועד ל:
  • גרוש/ה המבקשים לקבל מענק לימודים ולא הגיש/ה את הטופס בעבר.
  • מי שקיבל פנייה מהביטוח הלאומי ונתבקש למלא את הטופס.
  • מי שעונה על תנאי הזכאות ולא קיבל באופן אוטומטי את התשלום.
לתשומת לבך,
בלחיצה על כפתור המילוי בהמשך, תוכל למלא את טופס התביעה ולשלוח אותו עם המסמכים און לין (באופן מקוון).