דמי קבורה


דמי קבורה

טופסהזמנההורדהמילוי
הטופס מיועד לבקשת הוצאות דמי קבורה בעבור נפטרים תושבי ישראל שאינם יהודים, ובתנאי שאין בתחום המוניציפלי שלהם חברה הרשאית לעסוק בקבורת נפטרים. כמו כן הטופס מיועד לבקשת הוצאות דמי קבורה בעבור תושבי ישראל שנקברו בחו"ל.
הזמנה תביעה אישית לדמי קבורה (460)הורדה תביעה אישית לדמי קבורה (460)