קרנות


קרנות

טופסהזמנההורדהמילוי
 הורדה בקשה למימון מחקרים ופרויקטים- קרן מנוף
המוסד לביטוח לאומי משתתף במימון של פיתוח תוכניות רווחה חדשניות ניסיוניות. השתתפות זו של הביטוח הלאומי במימון מוגבלת לשלב הנסיוני של הרצת התכנית, להקמת השירות ולביסוסו. הביטוח הלאומי אחראי לביצוע הליווי המחקרי לתוכנית בשלב הניסיוני ולמימון ליווי זה.
 הורדה פנייה לקרן למפעלים מיוחדים
 הורדה פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד בנושא פרוייקט קהילתי (מעלון)
 הורדה 8422- תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים
 הורדה 8424- מיזם ניסיוני לשילוב אוכלוסיה עם נכות בתעסוקה- מעסיקים פרטיים
 הורדה 8425- מיזם ניסיוני לשילוב אוכלוסיה עם נכות בתעסוקה- ארגונים מתווכים

לשימושך שני טפסים:

שים לב, הטופס הכללי אינו מיועד עבור הגשת בקשות לדיור הקהילתי.


 
 הורדה 8445 - הצעת מחקר להערכת תוכנית באגף הקרנות
 הורדה בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים
 הורדה אישור מורשי חתימה (8447)