בקשה להענקה מטעמי צדק (20)

בקשה להענקה מטעמי צדק רשאים להגיש עובד עצמאי שתביעתו לקצבה מהביטוח הלאומי נדחתה, מכיוון שלא שילם דמי ביטוח במועד, וכן בני משפחה של עובד עצמאי שתביעתם לקצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה נדחתה בגלל אי-תשלום דמי ביטוח של המנוח.