בקשה למשרה פנויה בשירות המדינה (8015)

הטופס מיועד למי שמעונין להגיש בקשה למשרה פנויה בהתאם למכרז שפורסם בעיתונות