בקשה למשיכת כספים מתכנית חיסכון לכל ילד (5022)

הטופס מיועד לצורך משיכת כספי החיסכון שנחסכו במסגרת "תכנית חסכון לכל ילד".
את כספי החיסכון ניתן למשוך רק כשילדכם יגיע לגיל 18, למעט במקרים חריגים.
 
לתשומת לבכם, כדי למשוך את כספי החיסכון יש להגיש את הטופס לקופת הגמל או הבנק בהם מתנהל החסכון.