שאלון מפורט לידועים בציבור (107)

הטופס מיועד למילוי על ידי בני זוג המבקשים שיכירו בהם כידועים בציבור.