דין וחשבון רב שנתי (6101)

משמש אותך לפתיחת תיק גבייה בביטוח הלאומי ולהודעה על שינויים. אם אתה שולח את הטופס המלא לסניף באמצעות הפקס, נא לרשום את מספר תעודת הזהות בתחתית או בכותרת של כל עמוד ועמוד.