בקשה להחזר יתרת זכות (6130)

הטופס מיועד למבוטח המבקש לקבל מהמוסד יתרת זכות אשר נצטברה בחשבונו