שאלון לקביעת תושבות - בעלי אשרה לתושב ארעי (625)

הטופס מיועד למילוי על ידי מי שמחזיק באשרת שהייה מסוג א/1 או א/5 ומבקש להיות מוכר במוסד לביטוח לאומי כתושב (כפוף להשלמת תקופת המתנה).