שאלון לקביעת תושבות - לחוזר מחו"ל (628)

טופס זה מיועד למי ששב ארצה לאחר שהות ממושכת או רצופה בחו"ל.